Home Privacy verklaring

Privacy voorwaarden

OMDAT JOUW PRIVACY BELANGRIJK VOOR ONS IS

ADOOR B.V. is verantwoordelijk voor het waarborgen van alle voorwaarden m.b.t. privacy zoals beschreven in deze privacy verklaring.

Welke persoonsgegevens verwerkt ADOOR?

ADOOR B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Welke bijzondere/gevoelige persoonsgegevens verwerkt ADOOR?

ADOOR heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers of gebruikers van onze diensten die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Helaas kunnen wij niet controleren of een websitebezoeker ouder is dan 16 jaar. Daarom verzoeken wij ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op via info@ADOOR.nl. Wij verzekeren je dan de informatie te verwijderen.

Met welk doel verwerkt ADOOR persoonsgegevens?

Sommige gegevens dient ADOOR te verwerken i.v.m. het uitvoeren van een wettelijke verplichting. Als dat niet het geval is, verwerken wij soms gegevens omdat dit noodzakelijk is om onze diensten te kunnen uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

ADOOR B.V. neemt geen besluiten over zaken o.b.v. geautomatiseerde verwerkingen/algoritmes die nadelige gevolgen kunnen hebben voor personen. Wij doelen hiermee op besluiten via computerprogramma’s, zonder menselijke interventie.

Hoe lang bewaart ADOOR persoonsgegevens?

ADOOR B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens verzameld zijn. De volgende bewaartermijnen voor de verschillende categorieën van persoonsgegevens zijn van toepassing:

Contactformulier website

 • Voor- en achternaam: maximaal 15 werkdagen
 • Telefoonnummer: maximaal 15 werkdagen
 • E-mailadres: maximaal 15 werkdagen

Gegevens voor onze dienstverlening

 • Voor- en achternaam: 7 jaar
 • Telefoonnummer: 7 jaar
 • E-mailadres: 7 jaar
 • Adres: 7 jaar
 • Woonplaats: 7 jaar

ADOOR B.V. is wettelijk verplicht om onze administratie van onze dienstverlening – o.a. offertes en andere gegevens m.b.t. klant aankopen – 7 jaar te bewaren. Deze persoonsgegevens worden in Profit opgeslagen, een CRM systeem van AFAS software.

Deelt ADOOR persoonsgegevens met derden?

ADOOR B.V. verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Derden

Gebruikt ADOOR Cookies?

ADOOR B.V. maakt gebruik van cookies op de website. Dit doen we om ons websiteverkeer te analyseren via Google Analytics.

Rechten Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

AVG geeft je bepaalde rechten. Zo heb je het recht om de verzamelde gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ADOOR B.V. of kun je je gegevens laten overdragen.

Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander te laten sturen. Ook kun je een verzoek tot inzage, correctie van,  of verwijdering van je gegevens doen. Daarnaast kun je een verzoek doen tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens. Voor al deze zaken kun je contact opnemen via info@ADOOR.nl.

Ter bevestiging dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij altijd om een kopie van je identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren dan z.s.m., maar in ieder geval binnen vier weken. ADOOR B.V. wil je er tevens op wijzen dat dat je een klacht in kunt dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

ADOOR B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt alle nodige maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je misbruik of andere problemen met je gegevens vermoeden, neem dan contact op met ons via info@ADOOR.nl

Bezoek onze showroom

ADOOR® is onderdeel van Ruiter
Garagedeuren en Zonwering in
Barneveld.

Harselaarseweg 20, Barneveld
0342 490 253
info@adoor.nl
Afspraak maken